Title Image

TILAT JA PYSÄKÖINTI

Ajanmukaiset tilat parantavat asumismukavuutta

TILAT JA PYSÄKÖINTI

Asunnot
Kajaanselän neljä asuinkerrosta sijaitsevat pohjakerroksen yläpuolella eli rakennuksen kerroksissa 2–5. Rakennuksessa on neljä porraskäytävää, A-D.

Kajaanselän 44 asunnon koot vaihtelevat 48,5 m2:stä 123 m2:iin. Lisäksi asunnoissa on Vesijärven suuntaan huoneistojen levyiset maisemaparvekkeet, kooltaan noin 15 m2:stä noin 20 m2:iin. Pääosaan parvekkeista on osakkaiden toimesta asennettu avattava lasitus.

Autotalliosakkeet
Kajaanselässä on 17 autotalliosaketta, jotka kaikki ovat kooltaan noin 18 m2.

Autopistoke- ja autokatospaikat
Autopistokepaikat (19) ja autokatospaikat (15) sijaitsevat talon takana yläpihalla. Paikat ovat asuntoyhtiön hallinnassa ja niitä vuokrataan osakkaille/asukkaille.

Paikkojen käytöstä/jonotuskäytännöistä on hyväksytty vuonna 2014 yhtiökokouksessa erillinen ohje. Paikkavarauksia hoitaa isännöitsijä.

Vieraspaikat
Yläpihalla on yksittäisiä “Vieras”-merkittyjä autopaikkoja asukkaiden vieraiden käyttöön. Kajaanselän liittymästä ylöspäin Pallaskadulla on vapaa pysäköinti.

Pelastusalueet ja lyhytaikainen pysäköinti
Talon takana oleva alapiha on kokonaisuudessaan pelastusaluetta, mutta lyhytaikainen pysäköinti (30 min) on kuitenkin sallittu merkityillä paikoilla rakennuksen seinän vieressä. Talon järvenpuoleisen etupihan kevyen liikenteen väylää voivat käyttää vain pelastusajoneuvot.

Yhteiskäyttöiset tilat
Yhteiskäyttöiset tilat kuten kiinteistöpesula, kuntosali, pyörävarastot/liikuntavälinesuojat, varastokomerot, teknilliset tilat ja väestönsuojat sijaitsevat rakennuksen alimmassa eli pohjakerroksessa (P).

Pesulatilat
Kiinteistöpesulatilat sijaitsevat A-portaassa. Kulku tiloihin tapahtuu A-portaan pyörävarastosta. Pesulatilojen yhteydessä olevalla ilmoitustaululla on varauslistat sekä pesukonehuoneelle että kuivaushuoneelle. Pesulatilojen käytöstä ei peritä osakkailta/asukkailta erillisiä käyttökorvauksia.

Kuntosali, pyörävarastot ja väestönsuoja
Kuntosali sijaitsee A- ja B-porraskäytävien välisellä yhdyskäytävällä. Myöskään kuntosalin käytöstä ei peritä erillistä käyttökorvausta.

Pyörävarastot/liikuntavälinesuojat (4) sijaitsevat kunkin porraskäytävän yhteydessä.

Väestösuoja sijaitsee D-portaassa.

Huoneistojen varastokomerot
A-C portaiden huoneistojen varastokomerot sijaitsevat porraskäytävien välisillä yhdyskäytävillä.
D-portaan asuntojen varastokomerot sijaitsevat väestösuojassa.

Yhtiön hallinnassa on lisäksi erillisiä teknillisiä tiloja.